Dokument nowożytny Materiały z VIII Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne Kazimierz Dolny, 21-22 października 1998

Sortuj według

Dokument w życiu politycznym Polski wczesnonowożytnej

Tom 2, s. 61-72
Data publikacji online: 2006
DOI 10.4467/17347513SA.10.006.14761

Studia i materiały

Privacy of documents – documents of privacy. Remarks on personal sources in historical and archival studies

124, s. 128-150
Data publikacji online: 12 grudnia 2023
DOI 10.4467/26581264ARC.23.012.18492

Archiwa w przestrzeni publicznej

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811