Studia i materiały

Sortuj według

Prace analityczne

Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 47-66
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.015.11834