Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Sortuj według

Regulacje prawa polskiego mające znaczenie dla działalności archiwalnej

Archeion, 2020, 121, s. 15-67
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.001.12958

Studia i materiały

Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 337-366
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.014.11823