Studia i materiały

Sortuj według

Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. Na marginesie obrad Międzynarodowej Rady Archiwów w Adelajdzie „Designing the Archive 2019”

Archeion, 2020, 121, s. 372-410
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.014.12971

Kronika