Agnieszka Kozińska

Recenzje i omówienia

Sortuj według

Rafał Zgorzelski, Irena Przybysz, ks. Damian Klimkowski, Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP 1952-2010, wyd. „Wspólnota Żyrardowa”, Żyrardów 2019, ss. 255

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 152-157
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.020.11839