Artykuły

Sortuj według

Krótka historia kultu Mao Zedonga – wybrane elementy podtrzymywania politycznej legendy Wielkiego Sternika w Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 78-93
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.036.12873

Krótka historia o kulcie Mao Zedonga – wybrane elementy kreowania politycznej legendy Wielkiego Sternika

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 91-109
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.018.11863

Sprawozdania

I Festiwal Podróżniczy Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim „Okiełznać Azję”, Uniwersytet Gdański, 22 lutego 2020 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 175-176
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.045.12882