Anna Musiała

Artykuły

Sortuj według

On the Fundamental Human Rights Problems of a “Working Man” in Poland: Few Reflections

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 1-9
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.001.11717