Monika Latos-Miłkowska

Artykuły

Sortuj według

The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 29-39
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.004.11720