Monika Latos-Miłkowska

Artykuły

Sortuj według

Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 395-405
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.033.16578

The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 29-39
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.004.11720

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie upadłości konsumenckiej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 59-71
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.006.15374