W kręgu idei

Sortuj według

Ogród sensoryczny jako miejsce afektywnej współegzystencji podmiotów ludzkich i nie-ludzkich w mieście

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 492-508
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.025.11921