EPIDEMIE NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I TERENACH ZABORÓW DO XX W. – RÓŻNE PŁASZCZYZNY BADAŃ

Sortuj według

Czynniki kulturowe i społeczno-polityczne wpływające na występowanie epidemii dżumy na obszarze Prawobrzeżnej Ukrainy i południowo-zachodnich guberni Rosji na przełomie XVIII i XIX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 11–26
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.002.17405