Artykuły

Sortuj według

Building a Trump Nation: the Rhetoric of President Donald J. Trump on Twitter

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4, s. 391-405
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.041.12645

Media na świecie

Books on the Air: the Cultural Mission of Public Radio in the United States

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 97–113
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.007.11515

Z życia naukowego

Communicating in Trying Times

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 117–119
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14292