Artykuły

Sortuj według

Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza – przykład renesansowego źródła poznania stosowania prawa rzymskiego przed sądem asesorskim w Wilnie. Problemy badawcze i translatorskie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 1-15
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.001.11767