Kinga Ciosk

Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

A Students’ Workshop as a Session of the International ”Unions of States in the Past: Theory and Practice” Conference, Jagiellonian University, September 21, 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 113-115
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.011.11777