Artykuły

Sortuj według

Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów

Tom 21, Numer 1, s. 39-50
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.004.12038