CV:

Martyna Osuch—Junior librarian at Early Printed Books Department, University of Warsaw Library. Research interests: early modern guide books, printed descriptions of Rome in the 15th–17th century, apodemic literature, provenance studies.

Artykuły

Sortuj według

Polskie opisy Rzymu ze zbiorów Gabinetu Starych Druków BUW. Studium proweniencyjne

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 47-70
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.003.11955

Zbiory emblematyczne w kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Przegląd bibliograficzny i proweniencyjny

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 341–364
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.013.13850