Artykuły

Sortuj według

Long-term care financing in Europe: An overview

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 131–145
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.015.11972