Artykuły

Sortuj według

New challenges for trade unions in the face of algorithmic management in the work environment

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, s. 121-142
Data publikacji online: 15 czerwca 2022

Równowaga prawna w sporach zbiorowych. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 79-91
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.008.11946