Artykuły

Sortuj według

Reprezentatywność w sporach zbiorowych – niedokończona (r)ewolucja?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 93-102
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.009.11947

Wpływ reformy zbiorowego prawa pracy na praktykę funkcjonowania związków zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 407-415
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.034.16579