Artykuły

Sortuj według

Reprezentatywność w sporach zbiorowych – niedokończona (r)ewolucja?

Zeszyt 2, s. 93-102
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.009.11947

Wpływ reformy zbiorowego prawa pracy na praktykę funkcjonowania związków zawodowych

Zeszyt 4, s. 407-415
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.034.16579