Artykuły

Sortuj według

Wpływ nowelizacji ustawy o związkach zawodowych na procedurę zawierania porozumienia w sprawie udziału pracowników w europejskich podmiotach gospodarczych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 103-113
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.010.11948