Artykuły

Sortuj według

The Scadinavian clog calendar at the Jagiellonian University Museum

Opuscula Musealia, Volume 18 (2010), Volume 18, s. 91-99
Data publikacji online: 9 lutego 2011

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Epistolarna autobiografia komandora maltańskiego Wincentego Raczyńskiego (1771-1857)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2016, Tom III, s. 189-201
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/2391-890XPAH.16.009.14897

Nieco nowego światła na niektóre z najstarszych dokumentów placówki joannitów w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 183-187
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.009.15314