Artykuły

Sortuj według

Genotypy macedońskiej tradycji jako czynniki tekstotwórcze

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1, s. 39-54
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.004.11748

Perspektywa bałkańska

Geneza i losy serbskich idei anarchistycznych przed i po 1918 roku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 241-256
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.012.13301