Artykuły

Sortuj według

Literaturoznawcze aspekty slawistyki w świetle misji słowiańskich filologii narodowych (1848–1939)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 3, s. 175-190
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843933ST.22.016.16168

Genotypy macedońskiej tradycji jako czynniki tekstotwórcze

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1, s. 39-54
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.004.11748

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Amnezja zaprojektowana. Albański kompleks etnogenetyczny we współczesnej ocenie macedońskiego środowiska intelektualnego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 39-52
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.003.16355

Część III. Kultura i ideologie

Społeczno-kulturowe zaplecze ideologii socjalizmu w Czarnogórze

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 211-234
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.010.14421

Perspektywa bałkańska

Geneza i losy serbskich idei anarchistycznych przed i po 1918 roku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 241-256
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.012.13301