Artykuły

Sortuj według

„Cóż, że mnie śmierć wymaże z żyjącego świata, lepiej przeżyć wieki, aniżeli lata” – oświeceniowa reinterpretacja podania o Wandzie według Adama Rościszewskiego

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1, s. 55-69
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.005.11749