Agnieszka Morstin

Recenzje

Sortuj według

Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 561-565
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.050.11969