Artykuły

Sortuj według

Zjawisko głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw w 2014 roku na podstawie badań kart wyborczych z Archiwum Państwowego w Kielcach

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 339-349
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.024.11944