Artykuły

Sortuj według

Społeczna odpowiedzialność uczelni. Perspektywa strategiczna

Numer 4 (48), s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.020.11940