Artykuły

Sortuj według

Matematyka czartowska czy pobożna? Dwa oblicza astrologii w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza

Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 61–87
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4529

Obraz i słowo w kazaniu Aleksandra Dubowicza pod tytułem Wyprawienie osoby upamiętniającym postać Janusza Skumina Tyszkiewicza

Tom XIV zeszyt 25, s. 119-135
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.005.0468

Recenzje i omówienia.

Ewa Krawiecka, Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny „Poznańskie Studia Polonistyczne”

Tom 15, Zeszyt 1 (26), s. 95-106
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843844TE.13.007.1054