Artykuły

Sortuj według

Wizerunek Chinek w wybranej polskiej prasie międzywojennej w latach 30. XX w

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 55-67
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.006.14838

Wybrane aspekty działalności Polonii harbińskiej w latach 1931–1937 w świetle prasy polonijnej: „Dalekiego Wschodu”, „Listów Harbińskich”, „Tygodnika Polskiego” oraz „Kwartalnika Wschód”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 161-185
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.008.11799

Artykuły

„Chicago Dalekiego Wschodu”, „Miasto Tysiąca i Jednej Nocy” czy „Babilon Wschodu” – Szanghaj i Polonia szanghajska w wybranej polskiej przedwojennej prasie w latach 30. XX wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 95–114
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.008.15741