Artykuły

Sortuj według

The Reception of American Jazz in Japan: An Outline of Issues

Issue 44 (1/2020), s. 33–46
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.027.13900

Recepcja amerykańskiego jazzu w Japonii: zarys problematyki

Numer 44 (1/2020), s. 35–49
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.002.12017