Artykuły

Sortuj według

Goodman i koniec „tradycyjnej estetyki”?

Principia, 2003, Tom 34, s. 139-152

Z FILOZOFII MUZYKI

Znaczenia ekspresywne w muzyce: ogólność versus określoność

Principia, , Tom 43-44, s. 169-199