Inne

Sortuj według

Atenajos sofista Atenajos, Uczta mędrców, przełożyli, wstępem i komentarzem opatrzyli Krystyna Bartol i Jerzy Danielewicz

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 1 (26), s. 89-93
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843844TE.13.006.1053