Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo kulinarne wykorzystane. Wybrane elementy zarządzania dziedzictwem kulinarnym we współczesnej Polsce

Tom 16, Numer 2, s. 165–185
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.011.3046

Innowacyjność w kulturze – szansa czy konieczność?

Numer 3 (15), s. 9–23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0486

Obserwatorium kultury – idee, pomysły, możliwości

Tom 11, s. 31-44
Data publikacji online: 1 września 2010

W stronę badań nad zarządzaniem w kulturze

Tom 12, Numer 1, s. 55-67
Data publikacji online: 1 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.11.005.0128

Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (wiek XIX – I połowa XX wieku) – rekonesans

Tom 13, Numer 2, s. 171-183
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.013.0627

Wprowadzenie. Kultura i organizacje w czasie pandemii

Tom 22, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.001.13629

Wprowadzenie

Tom 22, Numer 3, s. VII–XIII
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.018.14278

Działalność animatorów kultury w okresie pandemii COVID-19. Refleksje osób realizujących projekty w sieci

Tom 22, Numer 2, s. 181-196
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.012.13766

Zarządzanie kulturą

Kultura i zrównoważony rozwój – wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej

Tom 18, Numer 3, s. 307–325
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.020.7470

Sprawozdania i recenzje

„Informacja w polityce kulturalnej” – recenzja książki J. Marka Schustera

Tom 9, s. 169-172
Data publikacji online: 2008

Inne

Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 10, s. 357-360
Data publikacji online: 2009