Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo kulinarne wykorzystane. Wybrane elementy zarządzania dziedzictwem kulinarnym we współczesnej Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 2, s. 165–185
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.011.3046

Innowacyjność w kulturze – szansa czy konieczność?

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 9–23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0486

Obserwatorium kultury – idee, pomysły, możliwości

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 31-44
Data publikacji online: 1 września 2010

W stronę badań nad zarządzaniem w kulturze

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 1, s. 55-67
Data publikacji online: 1 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.11.005.0128

Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (wiek XIX – I połowa XX wieku) – rekonesans

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 2, s. 171-183
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.013.0627

Zarządzanie kulturą

Kultura i zrównoważony rozwój – wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 3, s. 307–325
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.020.7470

Sprawozdania i recenzje

„Informacja w polityce kulturalnej” – recenzja książki J. Marka Schustera

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 169-172
Data publikacji online: 2008

Kronika

Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 357-360
Data publikacji online: 2009