Artykuły

Sortuj według

Why Legal History Matters? Opening of the Webinar

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 175-177
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.035.16208

Legal Interpretation: Towards a New Paradigm?

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 79-92
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.017.11783