Artykuły

Sortuj według

O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 167-182
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.022.11788