CV:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

Artykuły

Sortuj według

Wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju w praktyce działań polskich teatrów

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 405-418
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.025.15226

Menedżer, artysta, kapłan… o dyrekcji Jacka Głomba w Legnicy

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 187-198
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.015.12168