Artykuły

Sortuj według

Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 31-46
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.011.11901