Artykuły

Sortuj według

Mozaikowanie prawdy. Narracje quasi-faktyczne w reportażu literackim

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 314-325
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.025.14312

Niepodległość w mikrohistoriach

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 65-74
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.013.11903