Artykuły

Sortuj według

Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy?

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 91-100
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.015.11905