Robert Rajczyk

Media na świecie

Sortuj według

UATV – narzędzie dyplomacji publicznej czy propagandy zewnętrznej? Analiza serwisu internetowego ukraińskiego państwowego kanału telewizyjnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 111-126
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.016.11906