Artykuły

Sortuj według

Sprawa lwowskiego samorządu miejskiego przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w 1929 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 205-217
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.016.12059

Sprawa rozwiązania krakowskiej Rady Miejskiej w 1924 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 511-519
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.044.14470