Artykuły

Sortuj według

Granice uprawnień zarządu przymusowego w Galicji na przykładzie sporu pracowniczego w Ordynacji Przeworskiej (1933 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 219-234
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.017.12060