Edycje źródłowe

Sortuj według

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 235-255
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.018.12061

Recenzje

Dorota Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019, 231 stron

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 276–279
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.020.13528