Edycje źródłowe

Sortuj według

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 235-255
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.018.12061