CV:

Zakład Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artykuły empiryczne

Sortuj według

Przywiązanie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a jakość ich relacji z rodzicami – mediacyjna rola prężności

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.004.12001