Artykuły

Sortuj według

Yiddish Loanwords in Czech

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 125–156
Data publikacji online: 2014

Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 2, s. 85-96
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.007.11894

Część III. Konteksty literackie i językowe

Gmina żydowska albo kile lub kehilá. Rozwój żydowskiego etnolektu czeszczyzny oraz proces jego zapominania w XX i XXI wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 317-328
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.025.16377