Artykuły

Sortuj według

Czarnogóra wyobrażona? Dziennik podróży V Dalmáci a na Čiernej hore Martina Kukučína

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 2, s. 109-122
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.009.11896

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Ziemia zapomniana. Dziennik podróży na Ruś Zakarpacką „Z neznámej zeme k Ľ”. Bohuša Nosáka-Nezabudova

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 95-106
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.007.16359