Artykuły

Sortuj według

Praca na własny rachunek w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 291-304
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.024.16569

Ochrona stosunku zatrudnienia działaczy związkowych po nowelizacji ustawy związkowej z dnia 5 lipca 2018 roku w świetle standardów międzynarodowego prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 175-185
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.017.12064