CV:

Barbara Milewska-Waźbińska—Professor at the Institute of Classical Studies, University of Warsaw. Research interests: ancient tradition as continued in modern literature and art; Latin literary sources from the 16th through the 18th centuries. She has published the monographs W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich (1998) and Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych (2006), as well as co-edited, with Magdalena Górska, the volume In laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa (2016).

Artykuły

Sortuj według

Obscure loqui. Zagadki i ich definicje w łacińskich traktatach i podręcznikach poetyki XVI–XVIII wieku wobec tradycji antycznej

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 143-156
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.008.11978

Recenzje i omówienia książek