Artykuły

Sortuj według

Lektury maladyczne. O książce Moniki Ładoń Choroba jako literatura

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 133-143
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.029.11611

Recenzje

Etyka i doświadczenie (Klaudia Muca, Poiesis doświadczenia. Poiesis tożsamości. Narracje o afazji, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, ss. 218)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 367–374
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.029.13143