Artykuły

Sortuj według

Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 174-185
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.026.12144