Próby studenckie

Sortuj według

Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w Chińskiej Republice Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 200-218
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.027.12145

Recenzje

Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press, Beijing 2014, ss. 184

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 171-174
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.044.12881